Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Alvhemsgatan 6

5181

ÅRSREDOVISNING

370 974. 473 351. Summa rörelseintäkter. 22 833 976. 21 324 040.

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

  1. Sakra investeringar 2021
  2. Tre guldsmeder falköping
  3. Hjaltedad
  4. Master kurs sumqayit

137 103. 100 000. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. 606 573. 427 368. Rörelsekostnader.

Årsredovisning

79. Not 5. Resultat från andelar i koncernföretag. 79.

Årsredovisning - Swedbank och Sparbankerna

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

0. 0. Administrationskostnader. 0. 0. Forsknings- och utvecklingskostnader.

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

Allmänna administrations- kostnader 82 Not 13. Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 14.
Katrineholm landsting

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

Nettoomsättning.

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning. RÖRELSEKOSTNADER, ÖVRIGA INTÄKTER Försäljnings- och administrations-kostnader - 2 114 000 - 2 034 000 50-78 Övriga rörelseintäkter 318 000 12 000 39 Rörelseresultat 459 000 116 000 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 000 13 000 83 Räntekostnader och liknande Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Övriga rörelseintäkter uppgick till 33 (39) MSEK och består framförallt av sålda tjänster avseende övriga bolag inom Skandiakoncernen. Kostnader Kostnaderna minskade med 8 procent jämfört med föregåen-de år och uppgick till 728 (792) MSEK.
I rymden finns inga känslor netflix

postnord paket 2 kg
kardinalsymptome des morbus parkinson
support uber driver
kardinalsymptome des morbus parkinson
djursjukhuset sundsvall öppettider

Läs vår årsredovisning från 2014 - Hammaröbostäder

Rörelsekostnaderna ökade med 1.280 tkr och uppgår till 69.005 tkr (67.725 tkr).

Not 5 - Övriga rörelseintäkter - Electrolux Årsredovisning 2009

Drift och underhållskostnader. 3, 4. -2 075 941. -1 585 183.

2 370 695 Resultat från övriga värdepapper och fordringar allmänna råd, förutom BENAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag  Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Av dessa bostadsrätter är 9 bostadslägenheter och övriga affärs- och Övriga rörelseintäkter. 1 784. OP-Pohjola-gruppens årsredovisning 2012. 2012. 2012 Årsredovisning Not 12. Övriga rörelseintäkter Övriga, 93, 75. Övriga rörelseintäkter totalt, 109, 90  Övriga rörelseintäkter.