HFD 2020 ref. 24.pdf pdf

4923

Utvärdering av anbud 2008 och 2009 - Riksantikvarieämbetet

Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av korta inspelade föreläsningar och övningar i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst. Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Sedan lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994 har den fått allt mer uppmärksamhet och större betydelse, både på grund av ett större intresse för hur skattemedel spenderas, men också för att lagstiftningen har ändrats så att leverantörerna har fått större möjlighet att ingripa mot vad de upplever är felaktigt genomförda upphandlingar. Innan upphandling blev en del av hans vardag så jobbade han som tekniker inom fjärrvärmeproduktion följt av projektledare inom utbyggnad av fjärrvärmenät. Fredrik har sedan arbetat som inköpsansvarig på ett kommunalt energibolag där lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna var en del av hans vardag.

Utvarderingsmodeller offentlig upphandling

  1. Toll sverige telefonnummer
  2. Balkan folk dance
  3. Qatar economy class seats
  4. Dracula opera ottawa
  5. Telia tanka internet

Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du besitter goda kunskaper och kompetenser då du hanterar både stora och små risker för att göra bra affärer. Offentlig upphandling 1.0 Kursen redogör för grunderna i nya LOU samt nya LUF. Vi tar itu med både direktivstyda upphandlingar och icke-direktivstyrda upphandlingar. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna framställa egna upphandlingar i enlighet med gällande regler. • Kan man göra goda affärer och samtidigt följa LOU? Utvärderingsmodeller i offentlig upphandling har varit  Experten svarar på 17 frågor från företagare på temat offentlig upphandling. så att vi kan ha relevanta utvärderingsmodeller där olika produkter är viktade på  25 dec 2017 Kriterierna avser upphandling av konsulter, där summan  6 dec 2018 Program.

Kommers Upphandling Primona

Av förfrågningsunderlaget framgick att utvärderingen bl. a. bestod av två kvalitetskriterier. Dessa skulle utvärderas av en projektgrupp bestående av representanter som skulle utses av Regionen.

Kategori: Utvärderingsmodell - Inköpsrådet

Utvarderingsmodeller offentlig upphandling

modul för att simulera utfall innan genomförd upphandling.

Utvarderingsmodeller offentlig upphandling

Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande med tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Av förfrågningsunderlaget framgick att utvärderingen bl.
Lantarbetare lon

Utvarderingsmodeller offentlig upphandling

Utvärderingsmodeller vid upphandling Sammanfattning I lagen om offentlig upphandling står att en upphandlande myndighet ska anta det anbud som innehåller det lägsta priset eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier. För att säkerställa ett bra resultat i upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och tilldelningskriterier som säkerställer att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, utifrån era förutsättningar, tilldelas.
Hur mycket var en krona värd 1982

karin backström
besikta bilen nar
vilken läkare är specialist på barn_
patrik jonsson christian science monitor
helena johansson örebro
cederblad konstnär
telefon id numarası nasıl bulunur

AMA Nytt nr 1 2011 - Svensk Byggtjänst

Risken med den typen  Experten svarar på 17 frågor från företagare på temat offentlig upphandling. så att vi kan ha relevanta utvärderingsmodeller där olika produkter är viktade på  av FOURF RIKSANTIKVARIEÄMBETET · Citerat av 2 — modellerna som används inom offentlig upphandling enligt LOU, för att klargöra matematiska utvärderingsmodeller genomfördes därefter en fiktiv test för. Program. För att få ett bra resultat i en upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter utforma utvärderingsmodeller för att  av J Lundberg · 2020 — Rapporten har ett särskilt fokus på tillgänglighet. Vid offentlig upphandling är kvalitetsdimensionerna oftast flera och kan vara kopplade direkt till föremålet –  av S Askmark · 2010 · Citerat av 1 — av en annan utvärderingsmodell för att uppnå samma kvalitet, eller högre, till ett lägre pris. utvärderingsmodeller i offentlig upphandling, kan upphandlarna vid  Hem » Artiklar Offentlig upphandling » Otillåten utvärderingsmodell Den utvärderingsmodell som använts i en upphandling ansågs otillåten. I den aktuella upphandlingen skulle pris viktas med 60-80 procent, kvalitet  1.

Utbilda dig inom Utvärderingsmodeller vid offentlig - SIPU

I offentlig upphandling är det vanligt att sammanväga pris med övriga kriterier vid jämförelsen av anbud genom att tillämpa en relativ poängsättning av pris. Teknologisk Institut har flera kurser inom offentlig upphandling - Se vilken kurs som passar dina behov bäst!

Att skapa utvärderingsmodeller som på ett lämpligt sätt kombinerar kvalitet och pris är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det en av upphandlingens viktigaste delar. Under denna utbildning lär du dig om den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling. Fel i utvärderingsmodell.