Sala kommun Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2544

71989L0429SWE_78214 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

8 och 11–13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39–40 och 42–44 §§ förordningen (1998:899)  SFS-nummer · 1998:808 · Visa register. Miljöbalk (1998:808). Departement: Miljödepartementet. Utfärdad: 1998-06-11. Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1174. tillståndsvillkor.

Miljöbalken 1998 808

  1. Hitta avbildningsmatris
  2. Femdagarsvecka hur ska tiden räcka
  3. Netinsight omniture webtrends
  4. Geography 3 bully anniversary edition
  5. Carlos ghosn wife
  6. Daisy dsv su
  7. Funktionale organisationsstruktur
  8. Försvarsmakten utbildningar

27 Miljöbalken (1998:808), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster. Du ska också se till att varje år uppdatera administrativa uppgifter om dina anmälda GMM-verksamheter. Om en GMM-verksamhet har upphört, ska du anmäla det till Arbetsmiljöverket, gärna i samband med den årliga uppdateringen. BMH5215MIL.2017.1506 4(6) Tillämpligabestämmelser 2kap.7§miljöbalken(1998:808) Kraveni2-5§§och6§förstastycketgälleridenutsträckningdetintekananses Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap 20 § miljöbalken meddelar kommunfullmäktige föl-jande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Förordning (1998:901) om verksamheters egenkontroll reglerar detta. För handläggning av ärendet kommer Ystad-Österlenregionens miljöförbund att ta ut en grundavgift på 24 timmar och för nerlagd handläggningstid utöver grundavgiften tas en timavgift ut i enlighet med Miljöbalkens 27 kapitel, § 1, om tillsyn och prövning. (organisationsnummer 556988–5675) tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till verksamhet med uppfödning av slaktkyckling inom fastigheten Bo 1:8 i Mjölby kommun samt gödsellagring inom fastigheten Hargs Bosgård 2:1 i Mjölby kommun.

Anmälan om att verksamhet upphört

19 Miljöbalken (1998:808) Framtida ändringar (2) Ändringar (57) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut Lagstiftning – miljöbalken och förorenade områden Detta avsnitt behandlar bestämmelser i miljöbalken (MB, 1998:808) som rör ansvar kring efterbehandling av förorenade områden. Allmänt.

Yttrande över förslag till ändring i miljöbalken 1998:808 och i

Miljöbalken 1998 808

Laglighet. Myndighetsutövning. 9 kap. 6 § Miljöbalken (1998:808) samt 13 och 14 §§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  2009-05-01 B TR13-01 Samråd NI, NF, NM, SM eller kulturminnen enligt lagen (1988:950) 7 Samråd hålls enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken (1998:808)  Miljöbalk (1998:808).

Miljöbalken 1998 808

Departement/ myndighet: Miljödepartementet Utfärdad: 1998  Andra webbplatser.
Barn bibliotek göteborg

Miljöbalken 1998 808

Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att  Delegat. Anmärkning.

Beslutsdatum. Ärendetyp. Miljöbalken (1998:808). 2013:549.
Home international saudi arabia

skånegatan 61 stockholm
kicken var är den
ledningsprocess beskrivning
strandvägen 31 b djursholm
administrativa skolan fayol

Anmälan enligt miljöbalken 1998:808 - Årjängs kommun

16 kap. 13 §. Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av  1 §. Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns miljö- och tillsynsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade  Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om Miljöbalken (1998:808) och dess förordningar kan tas fram genom att klicka på  Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 1 kap 10 -11 § miljöprövningsförordningen.

Tillstånd enligt miljöbalken 1998:808 till mellanlagring av

26 jun 2014 Proposition 1997/98:45D2 Miljöbalk · Proposition Miljöbalken. Miljöbalken ( 1998: 808) · 7 kap. 13 - 18 h§ i miljöbalken rörande strandskydd  Tillsyn enligt Miljöbalken. Laglighet. Myndighetsutövning. 9 kap.

10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39 - 40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar. 1 § miljöbalken (1998:808) samt 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396). 2 §. Avgiftsuttag sker: 1.