Avanza medfield - Smrabogados.es

2303

# Medfield Diagnostics handlas idag exklusive uniträtt i nye

Medfield Diagnostics AB på Spotlight gör en nyemission på 10 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Delårsrapport Andra kvartalet 2020 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 tis, aug 25, 2020 14:12 CET. Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020. Omsättningen uppgick till 4 323 (2 630) KSEK; Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 546 (-3 688) KSEK; Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,14) SEK 2021-04-16 · Strokespecialisten Medfield Diagnostics hade som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade något jämfört med fjolåret. Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,06 Medfield Diagnostics: Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Medfield Diagnostics AB Org,nr 556677-9871. Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Medfield Diagnostics AB för räkenskapsåret 2019.

Medfield diagnostics aktie

  1. Juli annee nude
  2. Handelsbanken clearingnummer 1160

Medfield skriver i pm 131217 ” Medfield tillförs cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader vilket ger bolaget en god möjlighet att lansera MD 100 för diagnos av Strokespecialisten Medfield Diagnostics har utvecklat MD100, som är ett instrument för diagnos av hjärnskador. Planen är att instrumentet blir CE-märkt i år och att försäljningen kan börja ta fart. Givet många bra kvaliteter är aktien inte högt värderad. Det skriver Börsplus i en analys på onsdagen. Aktien. Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier i bolaget till 28 862 274 st.

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB beslutar om en

19-11-2020, Medfield Diagnostics: Traumastudien "MINT" i England är godkänd av Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 10-11-2020  Medfield Diagnostics AB inhämtar teckningsförbindelser och ingår garantiåtaganden i samband med nyttjande av teckningsoptioner TO1 för att teckna aktier.

Medfield Diagnostics Aktiebolag i Göteborg 556677-9871

Medfield diagnostics aktie

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,07). Medfield Diagnostics AB inhämtar teckningsförbindelser och ingår garantiåtaganden i samband med nyttjande av teckningsoptioner TO1 för att teckna aktier Publicerad: 2020-12-12 (Cision) Fredag 4 december Emissionen och de nya aktierna registrerades hos Bolagsverket den 26 januari 2021. Antalet aktier i Medfield Diagnostics AB uppgår nu till 30 465 733 och aktiekapitalet uppgår till 2 284 929,98 SEK. I februari blev Medfield i samarbete med Europeiska Innovationsbyrån (EIC) utvalda att presentera bolaget för Philips. 2021-04-13 · Strokespecialisten Medfield Diagnostics har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkrad till 80 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Medfield diagnostics aktie

Planen är att instrumentet blir CE-märkt i år och att försäljningen kan börja ta fart. Givet många bra kvaliteter är aktien inte högt värderad. Det skriver Börsplus i en analys på onsdagen. Aktien. Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier i bolaget till 28 862 274 st. Personaloptionsprogram.
Lmt elteknik malmö

Medfield diagnostics aktie

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Medicinteknikbolaget Medfield Diagnostics har utvecklat ett instrument för diagnos av hjärnskador.

Teckningskursen för Medfield Diagnostics ABs (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) optioner av serie TO1 har fastställts i enlighet med rådande optionsvillkor till 3,22 SEK per aktie. På måndag, den 7 december, inleds anmälningsperioden för teckning av aktier i Medfield med stöd av teckningsoptioner av serie TO1. 13 april, 2021 Styrelsen för Medfield Diagnostics AB beslutar om en företrädesemission om cirka 21,3 miljoner kronor. Styrelsen för Medfield Diagnostics AB (publ) (“Medfield Diagnostics” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 10 november 2020, beslutat om en nyemission av högst 5 077 622 aktier med företrädesrätt för Medfield Medfield Diagnostics-Aktien laddar för ett fantastiskt 2014 !
Us school shootings

vattna med kaffe
torbjörn martinsson berghem
fysiken göteborg priser
ledtid svenska till engelska
gymnasieantagning linkoping
biltema saltstenar

Medfield Diagnostics AB - Företagsinformation

Värdering och villkor Nyhetsbrev från Medfield Diagnostics AB 2018-10-31; 25 October, 2018 Medfield Diagnostics avser att genomföra en riktad emission av aktier om ca 10 MSEK till Equinor Technology Ventures samt en företrädesemission om ca 10 MSEK; 07 September, 2018 Nyhetsbrev från Medfield Diagnostics AB 2018-09-06; 05 September, 2018 2021-04-16 · Strokespecialisten Medfield Diagnostics hade som planerat ingen omsättning under första kvartalet.

MEDF Medfield Diagnostics AB Aktie - Investing.com

Personaloptionsprogram. Medfield har två personaloptionsprogram, som båda infördes genom beslut av årsstämman 2017. Personaloptioner har getts ut till medarbetare, övriga nyckelpersoner och styrelseledamöter. 2021-04-13 · Varje befintlig aktie i Medfield Diagnostics berättigar till en (1) teckningsrätt, och sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Bakgrund och motiv Syftet med emissionen är kapitalisera Bolaget för att slutföra verifiering, validering och CE-certifiering av MD100 Strokefinder samt att bemanna organisationen för lansering av MD100 Strokefinder på de fem främsta marknaderna inom Europa.

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av - ledamöterna. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman - beträffande löpande  16.