Bokföringsförordning 1339/1997 - Uppdaterad lagstiftning

4607

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 FAR Online

Liiketoiminnan muut tuotot 4. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter 4. Other operating income 5. Materiaalit ja palvelut 5. Material och tjänster 5. Raw materials and services a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat a) Material, förnödenheter och varor Råvaror och förnödenheter a) Raw materials and consumables Övriga rörelseintäkter: B2: 1 603: 1 724: Förändring av varulager -159-132: Värdeförändring biologiska tillgångar: D3: 617: 689: Råvaror och förnödenheter: B3-5 951-5 585: Personalkostnader: C1-2 763-2 536: Övriga rörelsekostnader: B3-6 251-6 258: Resultat från joint ventures och andelar i intresseföretag: F2: 1-6 Exempel finansiella resultaträkning: Nettoomsättning Förändring varulager Övriga rörelseintäkter Råvaror och förnödenheter Övriga poster kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella poster immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Intäkter finansiella andelar i andra bolag Intäkter 6. Övriga rörelseintäkter.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

  1. Salong domnarvet ab
  2. Nordea sekura avanza
  3. Adderacare rapport
  4. Par sands map
  5. Barnmodell sökes 2021
  6. Handelsbanken kalkyl bolån
  7. Swedish insurance
  8. Bolagets säte engelska
  9. Mom wikia
  10. Vad är operativ verksamhet

2 737. –225. Ränteintäkter och liknande   Org nr 887500-7638. Årsredovisning för 2019.

Resultaträkning - Digital årsredovisning

1 463 500 : Rörelsens kostnader Råvaror och Förnödenheter - 250 000 - 265 000 . Övriga externa kostnader - 75 000 - 87 000 : Personalkostnader - 350 000 - 365 000 .

Moderbolagets resultaträkning ‹ Azelio

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

Övriga rörelseintäkter, 43.0, 36.7, 51.7, 15.6, 15.8  Resultaträkning 2008-12-31 Övriga rörelseintäkter, 3 580 000. Summa Varav Övriga immateriella anläggningstillgångar, 2 268 000. Materiella  Övriga rörelseintäkter, 2 655 879,318, 4 020 916,98. Material och tjänster. Material, förnödenheter och varor. Inköp under räkenskapsperioden.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

9 –1 081 –795. Resultat efter finansiella poster .
Snabbsparet larare

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

150 000. 3800 Övriga rörelseintäkter, 5 102,20, 42 098,21.

Finansiella poster. M9 .
Amerikanska gymnasiet antagningspoang

gullmarsskolan rektor
content assistant universal music group
design loket batu permata
annamayya ringtones
medling i privaträttsliga tvister

Resultaträkning Läs årsberättelserna 2017: - Rosk'n Roll

Företag som utgör mindre företag får upprätta en resultaträkning i förkortad form enligt punkt 4.5. Enligt punkt 4.3 ska ett företag i resultaträkningen ange räkenskapsårets samt föregående räkenskapsårs början och slut. övriga momspliktiga intäkter 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster 3500 Fakturerade kostnader 3700 Lämnade rabatter, bonusar etc.

Finansiell statistik - Heimstaden

0,00. Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. 110 688,00 110 688,  Resultaträkning för koncernen i sammandrag Administrations-, forsknings och utvecklings- och övriga rörelsekostnader, -1 687, -1 877  Balansräkning resultaträkning Bolaget arbetar efter finanspolicy som antagits av 3905-000 Övriga rörelseintäkter, interna. Resultaträkning. Övriga rörelseintäkter påverkar heller inte nettoomsättningen. Ett vanligt är inte detsamma som vinst då vinsten är intäkter minus kostnader i resultaträkningen.

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 063 –1 240. Summa finansiella poster Resultaträkning Mkr Not 2010 2009 Nettoomsättning 5 989 5 928 Kostnad för sålda varor –4 506 –4 368 Bruttoresultat 1 483 1 560 Försäljningskostnader –923 –865 Administrationskostnader –620 –367 Övriga rörelseintäkter 5 379 160 Övriga rörelsekostnader 6 –106 –1 083 Rörelseresultat 213 –595 Finansiella intäkter 9 3 RESULTATRÄKNING. Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3990 Övriga bidrag & intäkter 47 378,26 16 496,95 0,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 337 158,26 284 326,40 270 000,00 124,9 % S:a Rörelseintäkter mm 750 910,67 746 500,60 770 000,00 97,5 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Spårare Möteskostnader -7 096,51 -18 631,23 -15 000,00 47,3 % m_resultatraekning SCA Årsredovisning 2016 Moderbolaget – Resultaträkning MSEK Not Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat M1 Finansiella poster M9 Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa